รายงานผลการตรวจสอบภายใน
  รายงานประจำปี 2556 (9 เมย.57)
  รายงานประจำปี 2555 (8 กพ.56)
  รายงานประจำปี 2554 (27 มีค.55)
  รายงานประจำปี 2553 (28 มี.ค.53)
  สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน ก.ค. 2552 -เม.ย.2553(28 ก.ค.53)
 
 
 
สรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (29 ส.ค.60)
ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (15 ส.ค.60)
ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (6 มิ.ย.60)
ประจำเดือนเมษายน 2560 (15 มิ.ย.60)
ประจำเดือนมีนาคม 2560 (15 พ.ค.60)
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (5 เม.ย.60)
ประจำเดือนมกราคม 2560 (3 มี.ค.60)
ประจำเดือนธันวาคม 2559 (26 ม.ค.60)
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (29 ธ.ค.59)
ประจำเดือนตุลาคม 2559 (23 พ.ย.59)
 
 
สรุปผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59.-มี.ค.60) (18 พ.ค.60)

การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2559 (เม.ย.59.-ก.ย.59) (31 ม.ค.60)
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58.-มี.ค.59) (18 พ.ค.59)
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2558 (มิย.58.-กย.58) (6 พ.ย.58)
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2558 (กพ.58.-พค.58) (4 ก.ย.58)
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตค.57.-ม.ค.58) (8 เม.ย.58)
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2557 (มิ.ย.-ก.ย.57) (4ธ.ค.57)
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2557 (ก.พ.-พ.ค.57) (8 ส.ค.57)
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.56-ม.ค.57) (2 เม.ย.57)
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556 (มิ.ย.56-ก.ย.56) (8 พ.ย.56)
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556 (ก.พ.56-พ.ค.56) (6 ส.ค.56)
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.55-ม.ค.56) (13 มีค.56)
สรุปผลการตรวจสอบ ประจำไตรมาสที่ 4/2555 (3 ธค.55)
สรุปผลการตรวจสอบ ประจำไตรมาสที่ 3/2555 (6 ก.ย.55)
สรุปผลการตรวจสอบ ประจำไตรมาสที่ 2/2555 (11 มิย..55)
สรุปผลการตรวจสอบ ประจำไตรมาสที่ 1/2555 (27 ก.พ.55)
สรุปผลการตรวจสอบ ประจำไตรมาสที่ 4/2554 (25 พ.ย.54)
สรุปผลการตรวจสอบ ประจำไตรมาสที่ 3/2554 (26 ก.ค.54)
สรุปผลการตรวจสอบ ประจำไตรมาสที่ 2/2554 (12 พ.ค.54)
สรุปผลการตรวจสอบ ประจำไตรมาสที่ 1/2554 (1 ก.พ.54)
สรุปผลการตรวจสอบ ประจำไตรมาสที่ 4/2553 (20 ต.ค.53)
สรุปผลการตรวจสอบ ประจำไตรมาสที่ 3/2553 (2 ส.ค.53)
สรุปผลการตรวจสอบ ประจำไตรมาส ที่ 2/2553  (1 เม.ย.53)  <<แนวทางปฏิบัติจากสรุปผลการตรวจสอบ>>
 
 
สรุปผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน
   
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ก.พ.60- พ.ค.60 (30 พ.ย.59) (**กตน564/2560**)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ต.ค.59- ม.ค.60 (30 พ.ย.59) (**กตน191/2560**)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน มิ.ย.59- ก.ย.59 (30 พ.ย.59) (**กตน1078/2559**)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ก.พ.59- พ.ค.59 (21 ต.ค.59) (**กตน 858/2559**)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ต.ค.58- ม.ค.59 (23 พ.ค.59) (**กตน 496/2559**)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน มิ.ย.- ก.ย.58 (14 ม.ค. 59) (**กตน 37/2559**)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ก.พ.- พ.ค.58 (28 ส.ค.58) (**กตน 776/2558**)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ต.ค.57-ม.ค.58 (7 เม.ย.58) (**กตน 343/2558**)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน มิ.ย.57-ก.ย.57 (19 ธ.ค..57) (**กตน 1262/2557**)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ก.พ.57-พ.ค.57 (23 ก.ย..57) (**กตน 900/2557**)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ต.ค.56-ม.ค.57 (2 เม.ย.57) (**กตน 217/2557**)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน มิ.ย.56-ก.ย.56 (10 ม.ค57) (**กตน 983/2556**)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ก.พ.56-พ.ค.56 (11 ก.ย.56) (**กตน 723/2556**)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ต.ค.55-ม.ค.56 (30 เมย.56) (**กตน 348/2556**)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน มิ.ย.55- ก.ย.55 (14 ม.ค.56)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ก.พ.55- พ.ค.55 (19 ก.ย.55)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ต.ค.54- ม.ค.55 (12 มี.ค.55)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน มิ.ย.54.- ก.ย.54 (9 ธ.ค.54)
ข้อตรวจพบที่สำคัญจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค (11ก.ค.54)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ก.พ.54.- พ.ค.54 (11 ก.ค.54)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ต.ค.53.- ม.ค.54 (1 มี.ค.54)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน มิ.ย.- ก.ย.53
สรุปสาระสำคัญที่ควรระวังในการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (3 ส.ค.53)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ เดือน ต.ค.52-พ.ค.53
ประจำไตรมาศที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน2551 (15 ส.ค.51)
ประเด็นข้อตรวจพบด้านข้อมูลรายงานทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2551 (17 มิ.ย.51)
รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของผลผลิตการสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2551 (25 ก.ค.51)
 

คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถ.สามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com