รายละเอียดครุภัณฑ์ หมวด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  >>

Spec. No. รายละเอียด ราคาสำนักงบประมาณ   วันที่ปรับปรุงราคา/เผยแพร่
Computer
S1501-0699-0256 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลทั่วไป 150,000.- Download  
S1501-0699-0158 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง 370,000.- Download  
S1501-0599-0260 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลระดับสูง 24,800.- Download 2 มิ.ย. 60
S1501-0599-0360 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook ประมวลผลทั่วไป 19,800.- Download 12 มิ.ย. 60
S1501-0599-0259 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาชนิด Tablet3g ขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว 19,000.- Download 23 พ.ค. 60
S1501-0499-0360 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (แบบ All In One) 16,000.- Download 30 มิ.ย. 60
S1501-0499-0560 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 33,800.- Download 2 มิ.ย. 60
Monitor
S1504-0301-0358 จอภาพคอมพิวเตอร์ แบบ LED ขนาด 21.5 นิ้ว 4,000.- Download 23 พ.ค. 60
S1504-0301-0258 จอภาพคอมพิวเตอร์ แบบ LED ขนาด 18.5 นิ้ว 3,300.- Download  
Printer
S1505-1101-0259 เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติแบบตั้งโต๊ะ 40,000.- Download  
S1505-1099-0153 เครื่องพิมพ์บัตร 130,000.- Download  
S1505-0999-0558 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction ขนาด A4 17,000.- Download  
S1505-0999-0459 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ แบบ Multifunction ขนาด A4 9,000.- Download 23 พ.ค. 60
S1505-0999-0359 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifunction ขนาด A4 7,700.- Download 23 พ.ค. 60
S1505-0899-0260 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 12,000.- Download  
S1505-0899-0157 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A3 159,000.- Download  
S1505-0799-0257 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A3 7,900.- Download 23 พ.ค. 60
S1505-0799-0160 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A4 (แบบมีถังหมึกพิมพ์) 4,300.- Download 2 มิ.ย. 60
S1505-0799-0154 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A4 แบบพกพา 11,000.- Download  
S1505-0699-0357 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาที 7,900.- Download  
S1505-0699-0258 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 53,000.- Download  
S1505-0699-0158 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED แบบเครือข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 35 หน้าต่อนาที 15,000.- Download 23 พ.ค. 60
S1505-0699-0157 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 หน้าต่อนาที 3,300.- Download  
S1505-0502-0153 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่สั้น 22,000.- Download  
S1505-0501-0153 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่ยาว 23,000.- Download  
S1505-0299-0159 เครื่องพิมพ์รหัส 10,000.- Download  
Plotter
S1506-0102-0154 เครื่อง Plotter สี ขนาด A1 140,000.- Download  
S1506-0101-0159 เครื่อง Plotter สี ขนาด A0 254,000.- Download  
กระดานวาดรูป
S1507-0105-0159 กระดานวาดรูป ชนิดจอ LCD 30,000.- Download  
Scanner
S1508-0301-0153 อุปกรณ์อ่านรหัสแถบ (Bar Code) 5,000.- Download  
S1508-0204-0158 เครื่อง Scanner สี ขนาด A3 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ 117,000.- Download  
S1508-0205-0260 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 29,000.- Download 10 ส.ค. 60
S1508-0205-0160 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 แบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความเร็วไม่น้อยว่า 25 หน้าต่อนาที 20,000.- Download 10 ส.ค. 60
S1508-0205-0156 เครื่อง Scanner สี ขนาด A4 3,100.- Download  
โปรแกรมประยุกต์
S1509-0399-0256 โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานบริหารจัดการฐานข้อมูล ขนาด 25 ผู้ใช้งาน 250,000.- Download  
S1509-0399-0156 โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานด้านเอกสารสำนักงาน 11,000.- Download  
Network Device
S1510-0399-0553 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 16 ช่องสัญญาณ แบบ 10/100/1000 mbps. 4,000.- Download  
S1510-0399-0453 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 24 ช่องสัญญาณ แบบ 10/100/1000 mbps. 6,200.- Download 23 พ.ค. 60
S1510-0399-0353 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 8 ช่องสัญญาณ แบบ 10/100/1000 mbps. ( บริหารจัดการได้) 7,500.- Download  
S1510-0399-0253 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 16 ช่องสัญญาณ แบบ 10/100/1000 mbps. (บริหารจัดการได้) 16,500.- Download  
S1510-0399-0160 อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ Wireless Access Point ย่านความถี่ 2.4 GHz. และ 5 GHz. 23,000.- Download  
S1510-0399-0159 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 24 ช่องสัญญาณ แบบ 10/100/1000 mbps. (บริหารจัดการและผสานเครือข่ายได้) 130,000.- Download  
S1510-0399-0259 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 48 ช่องสัญญาณ แบบ 10/100/1000 mbps. (บริหารจัดการได้) 32,500.- Download  
S1510-0399-0359 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 48 ช่องสัญญาณ แบบ POE. (บริหารจัดการได้) 38,000.- Download  
S1510-0399-0158 อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ Wireless Access Point 5,700.- Download 23 พ.ค. 60
S1510-0399-0153 อุปกรณ์สลับสัญญาณ ขนาด 24 ช่องสัญญาณ แบบ 10/100/1000 mbps. (บริหารจัดการได้) 24,000.- Download  
S1510-0299-0159 อุปกรณ์ Modem แบบ Wi-Fi GPRS 9,000.- Download  
Projector
S1512-0299-0360 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 14,000 Download 30 มิ.ย. 60
S1512-0299-0260 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 36,000 Download 30 มิ.ย. 60
S1512-0299-0160 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 24,000 Download  
UPS
S1513-0702-0258 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA 5,800.- Download  
S1513-0702-0256 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 2 KVA 13,000.- Download  
S1513-0702-0158 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA 35,000.- Download  
S1513-0702-0154 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1.5 KVA 10,000.- Download  
S1513-0701-0157 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 800 VA 3,200.- Download  
Backup Unit
S1514-0399-0159 เครื่องบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ขนาด 4 TB 40,000.- Download  
S1514-0299-0358 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 590,000.- Download  
S1514-0299-0258 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบภายนอก ขนาด 2 TB. 4,300.- Download  
S1514-0299-0158 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบภายนอก ขนาด 3 TB. 4,700.- Download  
ตู้ Rack
S1515-0199-0249 ตู้ Rack สำหรับงานระบบเครือข่าย ขนาด 6 U  ไม่เกิน 8,000.- Download  
S1515-0199-0156 ตู้ Rack สำหรับงานระบบเครือข่าย ขนาด 42 U 23,000.- Download  
S1515-0199-0154 ตู้ Rack สำหรับงานระบบเครือข่าย ขนาด 15 U 12,000.- Download  
อุปกรณ์แปลง
S1515-0299-0159 อุปกรณ์แปลงสื่อสัญญาณ (Media Converter) ความเร็ว 1 Gbps 5,800.- Download  
 
 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 7 กันยายน 2560

หมายเหตุ 
       1. ราคากลางที่ปรากฏจะอิงกับปีที่ออก Spec. เท่านั้น ดังนั้น ผู้นำไปใช้งานจะต้องตรวจสอบราคาขณะนำไปใช้ในปีอื่น ๆ กับหน่วยงานผู้ควบคุมอีกครั้ง
       2. สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ราคากลางที่ปรากฏ จะเป็นราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุด (เท่ากับราคากระทรวง ICT) รวมกับราคาของระบบปฏิบัติการ (MS Windows) ด้วย