18 ก.ค. 60 ฝนตกหนักทางตอนบน ส่งผลระดับน้ำในแม่น้ำยม และแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่ล้นตลิ่ง
4 ก.ค. 60 อ่างเก็บน้ำต่างๆ ส่วนใหญ่ยังรับน้ำได้อีกมาก
3 ก.ค. 60 พื้นที่ตอนบนฝนยังตกน้อย ส่งผลระดับน้ำเจ้าพระยาลดต่ำลง
29 มิ.ย. 60 กรมชลฯเร่งระบายน้ำท่วมขัง อ.พรานกระต่าย หลังเกิดฝนตกหนัก
บทความ อื่นๆ ...