×
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน ให้ใช้ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) เดียวกับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตกรมชลประทาน